صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۲۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۵,۳۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۸۴,۶۹۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲۰,۰۲۰,۸۱۶,۸۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۷۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۸۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۸۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ۱,۰۲۲,۷۰۶ ۱,۰۲۱,۸۸۹ ۱,۰۲۱,۸۸۹ ۰ ۰ ۱۵۶,۸۵۹ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۰۸ ۲۲۰,۰۲۰,۸۱۶,۸۴۵
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۱,۰۲۰,۷۳۱ ۱,۰۱۹,۹۱۶ ۱,۰۱۹,۹۱۶ ۰ ۰ ۱۵۶,۸۵۹ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۰۸ ۲۱۹,۵۹۶,۱۴۳,۸۹۵
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۱,۰۱۸,۵۷۸ ۱,۰۱۷,۷۶۷ ۱,۰۱۷,۷۶۷ ۰ ۰ ۱۵۶,۸۵۹ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۰۸ ۲۱۹,۱۳۳,۳۰۳,۷۸۸
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ۱,۰۱۶,۰۶۱ ۱,۰۱۵,۲۵۳ ۱,۰۱۵,۲۵۳ ۰ ۰ ۱۵۶,۸۵۹ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۰۸ ۲۱۸,۵۹۲,۰۴۰,۱۶۰
  ۵ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ۱,۰۱۰,۸۱۱ ۱,۰۰۹,۹۸۷ ۱,۰۰۹,۹۸۷ ۰ ۰ ۱۵۶,۸۵۹ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۰۸ ۲۱۷,۴۵۸,۱۹۰,۷۶۷
  ۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۱,۰۱۰,۶۴۹ ۱,۰۰۹,۸۲۴ ۱,۰۰۹,۸۲۴ ۰ ۰ ۱۵۶,۸۵۹ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۰۸ ۲۱۷,۴۲۳,۲۱۷,۴۵۷
  ۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱,۰۱۰,۴۸۷ ۱,۰۰۹,۶۶۲ ۱,۰۰۹,۶۶۲ ۰ ۰ ۱۵۶,۸۵۹ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۰۸ ۲۱۷,۳۸۸,۲۸۱,۶۵۰
  ۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱,۰۲۰,۸۹۱ ۱,۰۲۰,۱۲۹ ۱,۰۲۰,۱۲۹ ۰ ۰ ۱۵۶,۸۵۹ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۰۸ ۲۱۹,۶۴۱,۸۶۴,۱۲۲
  ۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱,۰۱۳,۷۵۳ ۱,۰۱۲,۹۴۳ ۱,۰۱۲,۹۴۳ ۰ ۰ ۱۵۶,۸۵۹ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۰۸ ۲۱۸,۰۹۴,۷۶۸,۲۴۳
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱,۰۱۵,۱۵۲ ۱,۰۱۴,۳۲۷ ۱,۰۱۴,۳۲۷ ۰ ۰ ۱۵۶,۸۵۹ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۰۸ ۲۱۸,۳۹۲,۷۸۹,۱۶۳
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱,۰۲۴,۶۶۱ ۱,۰۲۳,۸۵۲ ۱,۰۲۳,۸۵۲ ۰ ۰ ۱۵۶,۸۵۹ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۰۸ ۲۲۰,۴۴۳,۵۶۱,۰۱۵
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱,۰۲۶,۴۳۸ ۱,۰۲۵,۶۲۰ ۱,۰۲۵,۶۲۰ ۰ ۰ ۱۵۶,۸۵۹ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۰۸ ۲۲۰,۸۲۴,۱۰۴,۸۳۷
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱,۰۲۶,۲۷۶ ۱,۰۲۵,۴۵۷ ۱,۰۲۵,۴۵۷ ۰ ۰ ۱۵۶,۸۵۹ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۰۸ ۲۲۰,۷۸۹,۱۶۰,۷۸۷
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱,۰۲۶,۱۱۸ ۱,۰۲۵,۲۹۹ ۱,۰۲۵,۲۹۹ ۰ ۰ ۱۵۶,۸۵۹ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۰۸ ۲۲۰,۷۵۵,۱۷۵,۶۳۲
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱,۰۳۹,۰۶۷ ۱,۰۳۸,۲۹۰ ۱,۰۳۸,۲۹۰ ۰ ۰ ۱۵۶,۸۵۹ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۰۸ ۲۲۳,۵۵۲,۰۹۲,۸۸۳
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱,۰۳۶,۸۵۲ ۱,۰۳۶,۰۹۰ ۱,۰۳۶,۰۹۰ ۰ ۰ ۱۵۶,۸۵۹ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۰۸ ۲۲۳,۰۷۸,۴۴۴,۳۳۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱,۰۳۶,۶۷۰ ۱,۰۳۵,۸۹۰ ۱,۰۳۵,۸۹۰ ۰ ۰ ۱۵۶,۸۵۹ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۰۸ ۲۲۳,۰۳۵,۳۹۸,۲۷۵
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱,۰۴۴,۱۳۹ ۱,۰۴۳,۳۶۴ ۱,۰۴۳,۳۶۴ ۰ ۰ ۱۵۶,۸۵۹ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۰۸ ۲۲۴,۶۴۴,۶۰۷,۳۹۱
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱,۰۵۱,۱۶۳ ۱,۰۵۰,۳۹۱ ۱,۰۵۰,۳۹۱ ۰ ۰ ۱۵۶,۸۵۹ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۰۸ ۲۲۶,۱۵۷,۵۰۱,۳۷۱
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱,۰۵۰,۹۷۹ ۱,۰۵۰,۲۰۷ ۱,۰۵۰,۲۰۷ ۰ ۰ ۱۵۶,۸۵۹ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۰۸ ۲۲۶,۱۱۸,۰۰۷,۵۷۵
  مشاهده همه